• Offerte

  Een offerte aanvraag is vrijblijvend, voorafgaand vindt er een informatief en advieserend gesprek plaats. Uw wensen en uw eisen vormen de basis voor het maken van een offerte.

  De offerte bestaat uit een open calculatie, waarin alle benodigde materialen en uren precies staan beschreven. Door deze transparante benadering, geven wij u duidelijkheid en openheid. De offerte zal met u door gesproken worden en kan eventueel daarna aangepast worden.

 • Planning

  Na opdracht wordt een planning opgesteld. De planning wordt ook met u doorgesproken. Op de planning wordt het verloop van het werk aangegeven met een de startdatum en de opleverdatum. De planning is duidelijk en moet ook naar uw tevredenheid zijn. Tijdens het bouwproces kan het voorkomen dat de planning toch herzien moet worden, maar onze communicatie en overleg met u tijdens het bouwproces is constant, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

 • Oplevering

  Na afronding van het bouw project wordt een afspraak gemaakt; tijdens deze afspraak wordt het werk nagelopen en beoordeeld of

  – alles volgens conform afspraak is uitgevoerd.
  – alles kwalitatief aan de gestelde eisen voldoet.

  Indien er een eventuele onvolkomenheid wordt vastgesteld, dan wordt dit op papier vastgelegd waarbij tevens wordt vastgelegd binnen welke termijn deze punten worden nagezien.

 • Facturatie en betaling

  Betalingsregeling, een bouwproces kan uit verschillende termijnen bestaan, u betaald per verschillende termijnen. Een termijn wordt pas gefactureerd als het desbetreffende termijn wordt opgeleverd.

  Wij hanteren standaard een betalingstermijn van 14 dagen. U ontvangt overzichtelijke facturen waarop vermeld: termijnbedrag, btw-bedrag en totaalbedrag. Tevens staat op de factuur de aanneemsom vermeld en het saldo van de inmiddels toegezonden facturen.

  Eventuele meer-/minderwerkzaamheden worden separaat gefactureerd.